O rodacamiños

“O rodacamiños facíase coas latas de conserva de media arroba, coa
que se empacaba o chicharro. Os papás remachábanlles porque se
non cortábanse, e logo cunha puntiña e unha vara, e hala, rodaban
todo Celeiro”. || CELIA (Celeiro, 1934)